Stejskalová Martina/ 7 dubna, 2021/ Aktuality

Od 12.4.2021 můžou do MŠ nastoupit děti zaměstnanců vybraných profesí:

Pro řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí platí: v mateřských školách, školních družinách a školních klubech se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole a žákům  1. stupně základních škol ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou:

▪zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

▪pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

▪pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

▪zaměstnanci bezpečnostních sborů,

▪příslušníci ozbrojených sil,

▪zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

▪zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

▪zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

▪zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

▪zaměstnanci Finanční správy České republiky