Stejskalová Martina/ 8 dubna, 2021/ Aktuality

Nástup dětí od 12.4. 2021

Od pondělí 12.4. 2021 nastupují do mateřské školy:

1)děti z posledního ročníku – povinné předškolní vzdělávání

2) děti zaměstnanců vybraných profesí – viz příspěvek ze dne 7.4.2021

Prosíme vás, o dodržování následných pokynů.

 

Vstup do MŠ

Rodiče nebo jiný doprovod děti vstupují a po budově MŠ se pohybují  vždy s ochrannými pomůckami (respirátor).

Testování

Dítě nemůže být k účasti na testování nuceno, nemá však povoleno vstup do MŠ, neúčastní se prezenčního vzdělávání. Záleží na dohodě s pedagogickým pracovníkem, jaká forma podpory bude zvolena.

Děti se budou testovat vždy v pondělí a ve čtvrtek AG testy po příchodu do MŠ. Testování bude probíhat v dolní šatně (Motýlků) za přítomnosti  pracovníka školy, který poskytne instrukce rodičům nebo doprovodu dítěte, jak správně testovat. Společně počkají na výsledky testu. Dítě s negativním výsledkem, rodič nebo doprovod odvede do horní třídy (Broučků), kde se převlékne   v šatně a následně bude předáno paní učitelce. Rodič poté opouští budovu MŠ.

Pokud dítě vykazuje známky onemocnění COVID – 19, nebude mu umožněna prezenční výuka a musí po neprodleném vyzvednutí zákonným zástupcem opustit budovu MŠ.

 • zvýšená tělesná teplota
 • suchý kašel
 • dušnost
 • zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolest břicha, průjem)
 • ztráta chuti a čichu
 • bolest v krku
 • bolest svalů a kloubů
 • rýma, ucpaný nos
 • bolest hlavy

Netestují se děti, kteří

 • doloží negativní test výsledek PCR testu na přítomnost viru COVID-19 ne straší 48 hodin
 • doloží negativní antigenní test na přítomnost antigenu viru COVID-19 provedený na odběrovém místě ne starší 48 hodin
 • prodělali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem, tuto skutečnost musí doložit potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné podobě