Stejskalová Martina/ 27 dubna, 2021/ Zápis do mš

Zápis do Mateřské školy Tuchoraz, okres Kolín

Ředitelka Mateřské školy Tuchoraz, okres Kolín, Tuchoraz 106, 282 01 Český Brod vyhlašuje Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022.

Zápis proběhne od 2.5 do 16.5.2021.

Žádost o přijetí mohou zákonní zástupci doručit následujícím způsoby:

 • do datové stránky školy – 5zvk2r3
 • e mailem : mstuchoraz@tiscali.cz
 • poštou – rozhodující je datum podání na poštu
 • vložením do poštovní schránky školy
 • osobním předáním v MŠ, po telefonické dohodě: 739 630 573

Dokumenty, které jsou potřeba k přijetí do MŠ:

 • vyplněná Žádost o přijetí
 • kopie očkovacího průkazu dítěte
 • vyplněné poučení

Každá z  podaných žádostí obdrží registrační číslo, které vám sdělíme emailem, sms,telefonicky nejpozději do 12.5.2021 včetně. Kdo neobdrží registrační číslo , prosím, informujte nás.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

 • K předškolnímu vzdělávání mohou být přijaty děti zdravotně způsobilé. které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním nebo mají doklad , že se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Výjimkou jsou děti, pro které je            od nacházejícího školního roku předškolní vzdělávání povinné.
 • Při přijímání do mateřské školy vychází ředitelka z těchto kritérií:
 • 1)   děti do posledního ročníku povinného předškolního vzdělávání a děti s odkladem školní docházky se spádového obvodu – Tuchoraz, Přistoupim (dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, § 34, odst.4),
 • 2)    děti, které do 31.12.2021 dosáhnou nejméně věku 3 let, s trvalým bydlištěm v  obci Tuchoraz, Přistoupim  – podle věku
 • 3)    děti, které do 30.11.2021 dosáhnou věku 3 let, s trvalým bydlištěm v obci Přehvozdí,  Krupá – podle věku
 • 4)     ostatní děti – podle věku

Kritéria se nesčítají, ale rozhoduje jejich pořadí, škola se naplňuje do nejvyššího povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

 

Povinné předškolní vzdělávání

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky. Zákonný zástupce může nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku oznámit ředitelce školy, že bude dítě vzděláváno jiným způsobem a to buď v přípravné třídě základní školy, v zahraniční škole na území ČR nebo ) v odůvodněných případech) individuálním vzděláváním dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky do mateřské školy.

Pokud dítě plní povinné předškolní vzdělávání v jiném akreditovaném vzdělávacím zařízení, prosím o sdělení této informace skutečnosti písemnou formou.

Individuální vzdělávání – v případě zájmu o individuální vzdělávání nás kontaktujte: 739 630 573, ms.tuchoraz@tiscali.cz

 

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí do mateřské školy
• Každé z podaných žádostí bude přiděleno registrační číslo, které obdrží i zákonný zástupce přihlašovaného dítěte prostřednictvím poskytnutého e mailu, telefonicky, datovou schránkou nebo osobně.
• Seznam přijatých dětí – jejich přidělené registrační číslo – bude zveřejněn na webových stránkách mateřské školy  a v budově mateřské školy na nástěnce do patnácti dnů od ukončení zápisu.

O převzetí Rozhodnutí o přijetí a Rozhodnutí o nepřijetí budete informováni na www. stránkách školy, telefonicky či datovou schránkou.

 

Přílohy