Režim dne

                    Orientační uspořádání dne

 

Provoz školy:      6,30 - 16,30 hodin

 

ranní hry dle výběru dětí

individuální práce s předškoláky, s integrovanými dětmi

jazykové chvilky

práce na PC

ranní pohybové aktivity dětí - cvičení

svačina

řízené činnosti - k danému tématu - výtvarná, pracovní, hudební...

pobyt venku

oběd

odpočinek, uvolnění u pohádky

probuzení, protažení

svačina

skupinová i individuální práce s dětmi

pobyt na zahradě

odchod domů

 

ZÁJMOVÉ AKTIVITY - dle zájmu - v odpoledních hodinách

Našim dětem nabízíme :                výuku angličtiny pod vedením

                                                    pí.uč R. Jeřábkové 

                                                     výtvarný kroužek pod vedením

                                                     pí.Barbory Týglové

                                                      pohybový kroužek pod vedením pí. Čabanové

                                                      dramatický kroužek pod vedením 

                                                      pí. uč. Z. Žákové

 

 

Další aktivity:                                   

                                                         škola v přírodě

                                                         nocování v MŠ+ šerpování školáků

                                                         výlety, kulturní akce, oslavy narozenin

                                                         a další