Stejskalová Martina/ 18 května, 2022/ Zápis do mš

Výsledky zápisu pro školní rok 2022/2023:

Přijaté děti: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,15,16

Nepřijaté děti: 1,11,12,13,14,17,18,19

 

Rozhodnutí o nepřijetí vám přijde písemně do 7.6.2022.

Rozhodnutí o přijetí se nezasílá. Zákonní zástupci přijatých dětí doručí do MŠ vyplněný evidenční list dítěte, potvrzený lékařem do 25.5.2022.                                                                                                                                             Informace k nástupu nově přijatých dětí do MŠ budou na webových stránkách školy koncem srpna a 1.9.2022 , od 15,30 se bude konat třídní schůzka.