Orientační uspořádání dne

Provoz školy:      6,30 – 16,30 hodin

ranní hry dle výběru dětí

individuální práce s předškoláky, s integrovanými dětmi

jazykové chvilky

ranní pohybové aktivity dětí – cvičení

svačina

řízené činnosti – k danému tématu – výtvarná, pracovní, hudební…

pobyt venku

oběd

odpočinek, uvolnění u pohádky

probuzení, protažení

svačina

skupinová i individuální práce s dětmi

pobyt na zahradě

odchod domů

ZÁJMOVÉ AKTIVITY – dle zájmu – v odpoledních hodinách

Našim dětem nabízíme :                výuku angličtiny pod vedením pí.uč R. Jeřábkové

                                                       výtvarný, dramatický kroužek pod vedením pí. uč Z. Žákové

                                                      zdravotní cvičení pod vedením pí.uč. Čabanové

Další aktivity:

škola v přírodě

nocování v MŠ+ šerpování školáků

výlety, kulturní akce, oslavy narozenin

a další