Stejskalová Martina/ 15 srpna, 2022/ Aktuality

Třídní schůzka

Třídní schůzka se koná dne 1.9.2022 od 15,30 ve třídě Motýlků

Program:

  1. Přivítání rodičů, představení personálu
  2. Organizace –seznámení se školním vzdělávacím programem, školním řádem- součástí režim dne, dohody o docházce, přihláška ke stravování, dohoda o placení úplaty za předškolní vzdělávání/ režie/, fotografování dětí

Seznámení s projektem: „ Strasti a slasti škol“, „ Celé Česko čte dětem, web, fcb školy.

  1. Povinné předškolní vzdělávání
  2. Platby v MŠ
  3. Školní stravování
  4. Akce školy
  5. Zájmové kroužky
  6. Diskuze
  7. Závěr