Stejskalová Martina/ 30 března, 2023/ Zápis do mš

Zápis dětí na školní rok 2023/2024

 Zápis se koná dne 10.5.2023: od 10,00 do 11,30  hod.                                                                                                                                                                od 13,00 do 15,00 hod. 

V případě, že se v daný termín nemůžete dostavit, je možné žádost o přijetí , evidenční list dítěte podat, po předchozí telefonické dohodě, elektronicky, poštou nebo do datové schránky.

 

  1. Do datové schránky školy: ID 5zvk2r3
  2. E-mailem: tuchoraz@tiscali.cz
  1. Poštou: MŠ Tuchoraz, Tuchoraz 106, 282 01 Tuchoraz

 Žádost o přijetí do MŠ 2023-2024 je možné stáhnout a vytisknout z webu : www.mstuchoraz.cz

Pro rodiče, kteří nemají možnost stáhnout si Žádost o přijetí  z webu MŠ budou tiskopisy k dispozici u zápisu.


POTŘEBNÉ DOKLADY:

  • Řádně vyplněnou Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy
  • Očkovací průkaz dítěte k nahlédnutí
  • CIZINCI – DOKLAD O MÍSTĚ POBYTU


Pokud  žádáte o přijetí dítěte se speciálními potřebami, je třeba k výše uvedeným tiskopisům doložit Vyjádření PPP nebo SPC.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné doložit oprávnění dítě zastupovat.

Při obdržení nebo osobním předání všech dokumentů bude dítěti přiděleno registrační číslo, které bude zasláno zvoleným způsobem (email, SMS, DS) nebo při osobním předání předáno zákonnému zástupci. Pod tímto číslem bude dítě zaevidováno a rovněž bude toto číslo uvedeno při zveřejnění přijatých a nepřijatých dětí na webu MŠ a na dveřích u hlavního vchodu MŠ.

Kladná rozhodnutí budou zveřejněna pouze na stránkách MŠ a na dveřích u hlavního vchodu MŠ. Neposílá se poštou. Rozhodnutí o přijetí lze vyzvednout v MŠ.

Záporná rozhodnutí budou zaslána.

Výsledky zápisu budou zveřejněny do 30 dnů od zápisu.

 

VÝBĚROVÁ KRITERIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ 

do Mateřské školy Tuchoraz, Tuchoraz 106, okres Kolín pro školní rok 2022/2023

K předškolnímu vzdělávání mohou být přijaty děti zdravotně způsobilé. které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním nebo mají doklad , že se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Výjimkou jsou děti, pro které je od nacházejícího školního roku předškolní vzdělávání povinné.

VÝBĚROVÁ KRITERIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

1)   děti do posledního ročníku povinného předškolního vzdělávání a děti s odkladem školní docházky se spádového obvodu – Tuchoraz, Přistoupim (dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, § 34, odst.4),

2)    děti, které do 31.12.2023 dosáhnou nejméně  věku 3 let, s trvalým bydlištěm v  obci Tuchoraz  – podle věku

3)   děti, které do 30.9.2023 dosáhnou věku 3 let, s trvalým bydlištěm v obci Přistoupim – podle věku

3)    děti, které do 30.8.2023 dosáhnou věku 3 let, s trvalým bydlištěm v obci Přehvozdí,  Krupá – podle věku

4)     ostatní děti – podle věku

 

Kritéria se nesčítají, ale rozhoduje jejich pořadí.

 

 

 

 

 

Přílohy