Stejskalová Martina/ 23 srpna, 2023/ Aktuality

Třídní schůzka se koná dne 4.9.2023 od 15,30 ve třídě Motýlků

Program:

  1. Přivítání rodičů, představení personálu
  2. Organizace –seznámení se školním vzdělávacím programem, školním řádem- součástí režim dne, dohody o docházce, přihláška ke stravování, dohoda o placení úplaty za předškolní vzdělávání/ režie/, fotografování dětí

3. Seznámení s projektem: „ Vzkvétání škol“, „ Celé Česko čte dětem, web, fcb školy.

4. Povinné předškolní vzdělávání

5. Platby v MŠ

6. Školní stravování

7. Akce školy

8. Zájmové kroužky

9. Diskuze

10. Závěr