Stejskalová Martina/ 9 dubna, 2024/ Aktuality, Zápis do mš

Informace k řádnému zápisu do MŠ 2024/2025

 

Vážení rodiče,

zápis pro školní rok 2024/2025 se koná 7.5.2024

10,00- 11,45   12,45 – 15,00 hodin

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu. Na webu: www.elektronickypredzapis.cz stačí vyhledat naší mateřskou školu, zaregistrovat se a předzapsat se do ní. Je také možno využít přímý odkaz   na informační stránku naší mateřské školy

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/tuchoraz

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem v termínu řádného zápisu, nebo v jiném termínu- po telefonické dohodě, nejpozději však do 7.5.2024 – 15 hodin.

Vyplňte on-line tiskopisy na webu, na tiskopisech uvádějte datum řádného zápisu tj. 7.5.2024.

Po vyplnění jsou tiskopisy pouze zaregistrovány, pro platné podání je třeba je vytisknout, podepsat a doručit do MŠ jedním z níže uvedených způsobů, a to nejdéle do 7. 5. 2024 15.00 hod., po tomto datu nebude žádost považována za platně podanou.

DOKUMENTY LZE DORUČOVAT I V PRŮBĚHU PŘEDZÁPISU, VŽDY PO DOHODĚ S ŘEDITELKOU MŠ, tel. +420 739 630 573.

Potvrzení od lékaře bude na evidenčním listě dítěte nebo na samostatném tiskopisu – vyjádření lékaře. Vše naleznete v příloze.

 

ODKAZ NA LETÁK PRO RODIČE K UMÍSTĚNÍ NA VAŠE WEBOVÉ STRÁNKY: https://elektronickypredzapis.cz/public/ep_letak.pdf

 

 

Tiskopisy: můžete vytisknout i z našich stránek- naleznete v příloze

Evidenční list

Žádost o přijetí

Poučení

Vyjádření lékaře

 

MOŽNÉ ZPŮSOBY DORUČENÍ TISKOPISŮ:

  1. Do datové schránky školy: ID 5zvk2r3
  2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze pouze poslat prostý email!) ms.tuchoraz@tiscali.cz
  3. Poštou
  4. Osobním podáním: v případě osobního podání žádosti je nutné se předem domluvit na tel. +420 739 630 573

V případě, že žádáte o přijetí dítěte se speciálními potřebami, je třeba k výše uvedeným tiskopisům doložit Vyjádření PPP nebo SPC a kontaktovat ředitelku MŠ.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné doložit oprávnění dítě zastupovat.

Při obdržení nebo osobním předání všech dokumentů bude dítěti přiděleno registrační číslo, které bude zasláno zvoleným způsobem (email, SMS, DS) nebo při osobním předání předáno zákonnému zástupci. Pod tímto číslem bude dítě zaevidováno a rovněž bude toto číslo uvedeno při zveřejnění přijatých a nepřijatých dětí na webu MŠ a na dveřích u hlavního vchodu MŠ.

Kladná rozhodnutí budou zveřejněna pouze na stránkách MŠ a na centrální nástěnce                        u hlavního vchodu MŠ. Neposílá se poštou. V případě potřeby, lze rozhodnutí o přijetí  vyzvednout     v MŠ.

Záporná rozhodnutí budou zaslána.

Výsledky budou zveřejněny do 30 dnů od zápisu.

 

VÝBĚROVÁ KRITERIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ

1)   děti do posledního ročníku povinného předškolního vzdělávání a děti s odkladem školní docházky se spádového obvodu – Tuchoraz, Přistoupim (dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, § 34, odst.4),

2)    děti, které do 31.12.2024 dosáhnou nejméně  věku 3 let, s trvalým bydlištěm v  obci Tuchoraz  – podle věku

3)   děti, které do 30.9.2024 dosáhnou věku 3 let, s trvalým bydlištěm v obci Přistoupim – podle věku

3)    děti, které do 30.8.2024 dosáhnou věku 3 let, s trvalým bydlištěm v obci Přehvozdí,  Krupá – podle věku

4)     ostatní děti – podle věku

Přílohy