Stejskalová Martina/ 22 dubna, 2020/ Aktuality

Otevření školy – již byl vložen příspěvek: Možné otevření školy. Čekáme na metodiku z ministerstva zdravotnictví – na podmínky, za jakých by škola mohla být  otevřena. Docházka do školy by byla dobrovolná. Rodičům dětí, kteří se rozhodnout dítě do školky nedávat, nebude za měsíc květen a červen účtována režie. Žádám o sdělení, které dítě by do MŚ nastoupilo – telefonicky nebo na email. Počty dětí ve třídách budou pravděpodobně sníženy. Váš zájem o znovuotevření MŠ je pro nás důležitý.

Zájmové kroužky – lektorky zájmových kroužků udělají vyúčtování a peníze zaplacené na 2. pololetí v odpovídající částce se vám budou vracet, případně převedou na nový školní rok. Individuálně budete informováni. I v případě otevření by již zájmové kroužky neprobíhaly.

Škola v přírodě – je v jednání.

Nocování a loučení se školáky – čekáme, nevíme. Zajišťujeme vše potřebné – šerpy, dárky a jak již jsem psala, čekáme na metodiku z ministerstva zdravotnictví. Pokud to půjde, určitě uděláme, případně později, červenec, srpen.